Stäng
    • Öppettider

Veckans Vara - V.24 Guide 8010

Veckans Vara -  V.24 Guide 8010

NY VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKE

Vibrationsskador är en vanlig arbetssjukdom för många som arbetar med handhållna maskiner och de drabbade arbetar främst inom bygg, anläggning och industri. När Arbetsmiljöverket gjort inspektioner har 80 % av de inspekterade arbetsplatserna fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Den vanligaste orsaken till vibrationsskadorna är brister i hur man sköter och använder handhållna maskiner. Det kan till exempel röra sig om att användarna inte fått rätt information om hur länge en viss maskin får användas.


Utmärkt vibrationsskydd God komfort & bra grepp
Godkännd enligt stndard EN 10819. Standarden syftar till att reducera vibrationer som överförs till handen vid frekvenser över 150Hz.