Stäng

Nyheter

Veckans Göteborgare! 🛠👌🏻😂 #woodybygghandel #göteborg #vifårbyggetattsnurra #proffsbyggare #torraskämt #ordvitsar #veckansgöteborgare #törners #angered

Läs mer

Foton från Woody Törners inlägg

Läs mer om våra kundutbildningar på vår hemsida!🛠👌🏻 Kurs i arbetsmiljösamordning. Det är krav på en arbetsmiljöplan på alla arbetsplatser där det kan finnas risk för skada. #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #utbildning #kundutbildning #baspu #arbetsmiljö @ Woody Törners

Läs mer

Foton från Woody Törners inlägg

Hej allesammans! Vi söker just nu en chaufför för att utöka vårt team. https://www.woodytorners.se/om-oss/jobba-hos-oss/chauffor

Läs mer

Veckans Göteborgare!🙌🏻 Trevlig helg allesammans!🛠😂 #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #torraskämt #ordvitsar #veckansgöteborgare #törners #angered

Läs mer

Foton från tidslinjen

På fredag 23/8 tänder vi äntligen grillen igen och kickar igång säsongens informationsträffar! Hamburgare och leverantörer, varje fredag på Woody Törners fram till V.42!👌🏻💪🏻🛠🍔🔥 #woodybygghandel #göteborg #informationsträff #lunch #hamburgare #grill #törners #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra

Läs mer

Foton från tidslinjen

Foton från tidslinjen

På torsdag bjuder vi våra proffsbyggare på grymma kötbullemackor till frukost! Gäller i våra anläggningar Angered och Törners! Missa inte det!😂👌🏻🛠 #köttbullensdag #frukost #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #törners #angered

Läs mer

Foton från tidslinjen

Veckans Göteborgare!🛠🛠😂 #woodybygghandel #göteborg #veckansgöteborgare #vifårbyggetattsnurra #angered #törners #ordvitsar #torraskämt #proffsbyggare

Läs mer

XL-Bygg Habo blir en del av Woody-kedjan

Woody fortsätter sin offensiv och ansluter ytterligare en handlare från XL-Bygg. Detta när Habo Järn & Bygg AB i Habo utanför Jönköping väljer att lämna XL-Bygg för att från och med 1 oktober istället bli en del av Woody Bygghandel.

Habo Järn & Bygg är en väletablerad bygghandel med stark ställning på orten och omsätter i år ca 80 miljoner kronor med god lönsamhet. Precis som Woody riktar sig Habo Järn & Bygg främst till proffsbyggare men också den medvetne konsumenten.
Därmed stärker Woody sin position i området kring Vänern och Vättern.

Sven-Åke Olsson styrelseordförande i Habo menar att Woody på ett bra sätt lyckas kombinera ett engagerat lokalt entreprenörskap med stordriftsfördelarna i en stor och stark kedja.

– Woody Bygghandel har mängder av delägare som är precis som vi; duktiga entreprenörer som är lokalt starka på sina respektive orter. Det ska bli spännande att jobba tillsammans med dem, tillägger Sven-Åke.

Rune Karlsson, styrelseordförande i Woody Bygghandel, välkomnar Sven-Åke och hans personal in i kedjan.

– Det är trevligt att se att fler och fler bygghandlare tror på Woodys inriktning där lokala beslut ska tas så nära kunderna som möjligt. Medan man jobbar som en kedja kring inköp och större centrala frågor som exempelvis miljö & hållbarhet, IT- eller ekonomisystem, säger Rune Karlsson.

För mer information kontakta:
Sven-Åke Olsson, styrelseordförande Habo Järn & Bygg AB     0703-25 09 30
Rune Karlsson, styrelseordförande Woody Bygghandel             0765-90 66 01

Läs mer

XL-Bygg Habo blir en del av Woody-kedjan

XL Bygg Kompaniet AB i Sandviken nästa nya delägare in i Woody Bygghandel

XL Bygg Kompaniet AB i Sandviken har valt att lämna XL-Bygg och blir från den 1 oktober istället ny delägare i Woody-kedjan. Bygg Kompaniet med sina fem anläggningar i Sandviken, Gävle, Ockelbo, Tierp och Spillersboda omsätter ca 400 miljoner SEK. Bolaget är i likhet med Woody inriktat på försäljning till proffsbyggare men även den medvetne konsumenten är välkommen. Med Bygg Kompaniets fem anläggningar stärker Woody Bygghandel sin marknadsposition i Mellansverige.

Magnus Svedjebrant, vd för XL Bygg Kompaniet AB (under namnändring), ser delägarskapet i Woody som en utmärkt plattform som kommer att gynna bolaget i dess fortsatta tillväxt.

– Woody Bygghandel – med sitt fokus på det lokala entreprenörskapet – är en kedja som de lokala delägarna äger samt bestämmer över dess verksamhet. Med ett kundlöfte och värderingar som stämmer med våra egna, hittar vi här ett samarbete som gynnar vårt fortsatta arbete att fylla våra lokala kunders behov, säger Magnus och utvecklar:

– Att flera andra handlare från XL-Bygg valt samma väg, styrker oss också i vårt beslut.

Rune Karlsson, styrelseordförande i Woody Bygghandel, hälsar Magnus och hans medarbetare välkomna in i kedjan.

– Med Bygg Kompaniets fem anläggningar stärker vi Woodys närvaro i Gävleborg och Uppland, konstaterar Rune Karlsson och utvecklar:

– Med ökande volymer kommer också ökad inköpskraft samt även möjligheten att fördela kostnader på dessa större volymer. Vilket ger ökad lönsamhet för både befintliga och nya delägare. Jag hoppas och tror att fler kommer att välja att gå in i Woody – Sveriges lönsammaste bygghandelskedja.

För mer information kontakta:
Magnus Svedjebrant, vd XL Bygg Kompaniet AB                  010-222 90 12
Rune Karlsson, styrelseordförande Woody Bygghandel        0765-90 66 01

Läs mer

XL Bygg Kompaniet AB i Sandviken  nästa nya delägare in i Woody Bygghandel

Veckans Göteborgare😂👌🏻🛠 #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #törners #angered #torraskämt #veckansgöteborgare #ordvitsar #vifårbyggetattsnurra

Läs mer

Woody på offensiven – NP Nilsson ny delägare!

NP Nilsson Trävaru AB lämnar XL-Bygg och har valt att från och med 1 oktober 2019 istället bli delägare i Woody Bygghandel AB. Med sina totalt sex anläggningar i Skåne/Halland och orterna Grevie, Båstad, Laholm, Förslöv, Vistorp och Ängelholm omsätter bolaget ca 400 miljoner kronor.
NP Nilsson blir därmed Woodys 48:e delägare och stärker kedjans marknadsposition i södra Sverige. Detta då NP Nilsson redan idag har betydande verksamhet längs Sydvästkusten där bolaget från sina sex anläggningar servar kunder från Malmö 
till Halmstad. 

NP Nilsson är precis som Woody främst inriktat på försäljning till proffsbyggare men har även den medvetne konsumenten som viktig kundgrupp. Dessutom har bolaget en betydande tillverkning av träkomponenter som takstolar och väggelement.

Fredrik Bergh, vd för NP Nilsson menar att skiftet från XL-Bygg till Woody Bygghandel kommer att gynna bolagets fortsatta tillväxt.

– Avgörande för beslutet att byta från XL till Woody var möjligheterna att kunna fortsätta utveckla NP Nilsson, säger Fredrik Bergh och utvecklar:

– Woody Bygghandel är en delägarledd kedja som ägs fullt ut av oss lokala delägare. Kedjans tydliga kundlöfte passar oss bra och vi kommer fortsätta att ta beslut som fyller våra lokala kunders behov. Det kan vi göra inom Woody och det är avgörande för vår framgång.

Att sedan andra företag inom XL-Bygg gjort samma val tycker Fredrik är glädjande men det var möjligheterna att ta nästa steg med verksamheten som till slut avgjorde.

Rune Karlsson, styrelseordförande i Woody Bygghandel, hälsar Fredrik och hans medarbetare välkomna in i kedjan.

– Att ett så anrikt företag som NP Nilsson väljer Woody Bygghandel, ser jag som ett kvitto på att vi på Woody är på rätt väg. Där vi kombinerar delägarnas entreprenörskraft på sina lokala marknader med stordriftsfördelarna hos en stor och stark kedja, säger Rune Karlsson.

För mer information kontakta:
Rune Karlsson, styrelseordförande Woody Bygghandel AB   0765-90 66 01
Fredrik Bergh, vd NP Nilsson Trävaru AB                               0703-44 72 00 alt 0431-36 22 15

Läs mer

Woody på offensiven – NP Nilsson ny delägare!

XL-Byggpartner ny delägare i Woody-kedjan från 1:e september 2019

XL-Byggpartner AB (under namnändring) i Stockholm lämnar XL-Bygg och har valt att bli delägare i Woody Bygghandel AB. XL-Byggpartner har fem st proffs-anläggningar i Segeltorp, Sorunda, Tullinge, Vaxholm och Vallentuna. I Segeltorp finns också företagets logistikcenter och servicekontor.

XL-Byggpartner riktar sig enbart med försäljning till proffsbyggare och kommer att göra Woody Bygghandel ännu starkare i detta segment i Stockholmsregionen.
Johan Rosendahl, vd för XL-Byggpartner, gör bedömningen att skiftet från XL-Bygg till Woody Bygghandel kommer att gynna bolaget i dess fortsatta tillväxt.

– Woody Bygghandel är en kedja där det är de lokala entreprenörerna som äger kedjan och bestämmer över dess verksamhet, vilket passar oss bra, säger Johan och tillägger:

– Samarbetet med liknande företag som oss inom Woody Bygghandel är också lockande.

Rune Karlsson, styrelseordförande i Woody Bygghandel, välkomnar Johan och hans medarbetare in i kedjan.

– Jag är övertygad om att vi inom Woody Bygghandel har ett koncept där vi kan förena våra delägares entreprenörskraft med stordriftsfördelar. De lokala entreprenörerna är bäst på sin marknad och tillsammans skall Woody Bygghandel kunna vinna slaget på marknaden, förutspår Rune Karlsson och utvecklar:

– Vi ser att fler och fler bygghandlare börjar inse att lokalt entreprenörskap och samarbete inom vår kedja är ett framgångskoncept. Vi hoppas och tror därför att fler kommer att välja att gå in i Woody Bygghandel som delägare framöver.


För mer information kontakta:
Rune Karlsson, styrelseordförande Woody Bygghandel  0765-90 66 01
Johan Rosendahl, vd XL-Byggpartner AB                        08- 588 84 651

Läs mer

XL-Byggpartner ny delägare  i Woody-kedjan från 1:e september 2019

Veckans Göteborgare! 😂🛠 #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #veckansgöteborgare #törners #angered #torraskämt #ordvitsar

Läs mer

Veckans Göteborgare!🛠😂 #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #veckansgöteborgare #ordvitsar #torraskämt #angered #törners

Läs mer

Veckans Göteborgare! 😂🛠👌🏻 #woodybygghandel #göteborg #vifårbyggetattsnurra #proffsbyggare #törners #angered #veckansgöteborgare #torraskämt #ordvitsar

Läs mer

Foton från tidslinjen

Tänk på att vi har öppet 06:30-15:30 veckorna 28-31 i våra anläggningar Angered och Törners☝🏻 🛠 Varmt välkomna! #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #sommartider

Läs mer

Foton från tidslinjen

Veckans Göteborgare! 😂👌🏻 Trevlig helg på er! #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #törners #angered #veckansgöteborgare #torraskämt #ordvitsar #

Läs mer

Veckans Göteborgare! Med det vill vi även passa på att önska alla en supertrevlig midsommar🛠🇸🇪 #woodybygghandel #göteborg #vifårbyggetattsnurra #proffsbyggare #veckansgöteborgare #midsommar #törners #angered

Läs mer

Foton från tidslinjen

Från 07:00 på torsdag 20/6 bjuder vi våra proffskunder på midsommarfrukost - 🇸🇪🌼🛠 #woodybygghandel #göteborg #proffsbyggare #vifårbyggetattsnurra #midsommar #törners #angered #frukost

Läs mer

Foton från tidslinjen

Foton från tidslinjen

På fredag mellan 11-13 kör vi sista informationsträffen på Törners innan ett kortare sommaruppehåll!☀️🛠 Veckans leverantörer är Perssons träteknik, Cembrit och Toyota! 👌🏻 Efter sommaren tänder vi upp grillen igen V.34!🔥🛠 #woodybygghandel #göteborg #informationsträff #hamburgare #grill #vifårbyggetattsnurra #proffsbyggare

Läs mer

Foton från tidslinjen
Nästa >>