Stäng
  • Öppettider

KUNDUTBILDNINGAR

KUNDUTBILDNINGAR

Vi har tagit fram de väsentligaste utbildningarna och certifikat som är nödvändiga för att du ska kunna bli så bred som möjligt i din arbetsutövning. Vi tar hand om allt, och du går från oss med ett intyg i handen och kunskap på banken!

VI TAR HAND OM VÅRA KUNDER OCH VILL KUNNA ERBJUDA ER MER ÄN BARA MATERIAL. VI TÄNKER PÅ HELHETEN, DÄR KUNSKAP OCH SÄKERHET ÄR TVÅ VIKTIGA FAKTORER.


Vi arrangerar därför kundutbildningar. Det kommer att finnas ett utbud av de väsentligaste utbildningarna och certifikat som är nödvändiga för att ni ska kunna bli så breda som möjligt i er arbetsutövning.

Vi tillhandahåller frukost, lunch och fika under dagen, beroende på utbildningstiderna.

Klicka på länken för att anmäla dig på de utbildningar som är intressanta för dig.

 

 

BAS P / BAS U


Kurs i arbetsmiljösamordning. Det är krav på en arbetsmiljöplan på alla arbetsplatser där det kan finnas risk för skada.

Här går vi igenom ett antal föreskrifter om arbetsmiljö och dess konsekvenser. Hur vi hittar i regelverket? Vi lär oss hur en lag blir till. Hur hittar vi farliga ämnen och arbetsställningar? Vilka konsekvenser blir det om inspektören kommer? Vad kostar det att göra fel? Vad är en arbetsmiljöplan, vem gör den, hur fungerar den? Vi avslutar dagen med ett teoretiskt prov.


Utbildningen genomförs av Lars Åberg, en engagerad och mångfacetterad föreläsare, kontrollansvarig och besiktningsman, med många års erfarenhet inom Byggsektorn.


Lars Åberg

Tid: 8h
Plats: Woody Törners - Klangfärgsgatan 4C
Pris: ca 2500:- (exkl. moms)


*Anmälningen är bindande och uteblivet deltagande kommer faktureras.

 STÄLLNINGSUTBILDNINGStällningsutbildning för arbeten upp till 9 meters höjdDet KRÄVS utbildning om man vill bygga eller ändra en ställning. Om det t.ex. saknas ett skydd på en ställning, behöver Arbetsmiljöverket inte peka ut vem som är skyldig till att ha ”glömt bort” skyddet, detta ”bortglömda”skydd räcker för att entreprenören får en sanktion (vite, böter). Böterna kan variera från 40 000 kr och uppåt!

Utbildningen genomförs av Lars Åberg, en engagerad och mångfacetterad föreläsare, kontrollansvarig och besiktningsman, med många års erfarenhet inom Byggsektorn
.

Lars Åberg

Tid:
6h
Plats: 
Woody Törners - Klangfärgsgatan 4C
Pris: 
ca 2250:- (exkl. moms)

*Anmälningen är bindande och uteblivet deltagande kommer faktureras.

 

 

HETA ARBETEN

 

Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen består av en teoretisk del med 6 lektioner samt en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning.

Kursen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för Heta arbeten.
Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

Utbildningsmål
Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten”
 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön - riskmiljöer
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
 • Den egna utrustningen och hur den används samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Utbildningen genomförs av Göteborgs Brandservice som under åren utvecklats till ett av de ledande företagen i Västsverige inom produktområdena brand, utbildning , riskhantering och utrymning, med en egen verkstad och produktlager.

Tid: 8h
Plats: 
Woody Törners - Klangfärgsgatan 4C
Pris: 
2600:- (exkl. moms)

*Anmälningen är bindande och uteblivet deltagande kommer faktureras.

 

 

 HJÄRT- LUNGRÄDDNING - HLR, MED HJÄRTSTART

 

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar minuterna innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna.

Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna och våga agera vid en olycka.

Teori varvas med praktiska övningar. Utbildningsgruppen kan omfatta upp till 10 personer. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med första hjälpen och brandskydd.

Instruktörer är personer med stor erfarenhet. Inga förkunskaper krävs för att delta.

Utbildningsmål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akut sjukdom, hjärtstopp samt de vanligaste akuta olycksfallen.

Kursinnehåll:

 • Kontroll av medvetande - andning - puls
 • Omhändertagande av medvetslös person, fria luftvägar, 
 • stabilt sidoläge
 • Mun till mun andning vid andningsstopp
 • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Praktiska övningar

Utbildningen genomförs av Göteborgs Brandservice som under åren utvecklats till ett av de ledande företagen i Västsverige inom produktområdena brand, utbildning , riskhantering och utrymning, med en egen verkstad och produktlager.

Tid: 3h
Plats: 
Woody Törners - Klangfärgsgatan 4C
Pris: 
900:- (exkl. moms)

*Anmälningen är bindande och uteblivet deltagande kommer faktureras.

 

 

Fireseal - brandtätningsutbildning 
FireSeals brandtätningsutbildning får du en komplett utbildning i våra system – såväl teoretisk genomgång som praktiskt montage. Efter genomförd utbildning är du certifierad brandtätningsinstallatör. många beställare kräver att den som utför brandtätningen är utbildad.

Tid:
6h
Plats:
 Woody Törners - Klangfärgsgatan 4C
Pris: 
2000:- (exkl. moms)

*Anmälningen är bindande och uteblivet deltagande kommer faktureras.

 

 

Liftutbildning 
Det krävs utbildning för lift, även för den som åker med.

Genomgång av regler och förordningar plus ett praktiskt prov där man får visa att man kan köra och förstå en lift. Vi går igenom olika lifttyper, vem som får köra lift, hur man kör lift i trafikmiljö, vad händer om man är alkoholpåverkad.
Dagen avslutar vi med ett teoretiskt prov.


Tid: 8h
Plats: Woody Törners - Klangfärgsgatan 4C
Pris: 2250:- (exkl. moms)

*Anmälningen är bindande och uteblivet deltagande kommer faktureras.Vi har tagit fram ett urval av utbildningar vi tror är nödvändiga för er. Gå vidare på länken och lämna en intresseanmälan för framtida utbildningar här.

 LÄMNA EN INTESSEANMÄLAN HÄR